Matrícula: ->   Formulario de inscrición

 

 

Obradoiro de Música moderna Carlos Barruso

O Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, nace da demanda do colectivo de músicos estradenses por acadar unha formación en música moderna que deu comezo no ano 2009 da man do mestre Carlos Barruso.

cartel barrusoO obxectivo deste obradoiro é o de darlle continuidade ao labor de Carlos Barruso, como un xeito de reinvindicar o legado musical que deixou latente nos seus alumnos, moitos deles, agora titulados en grao superior de música moderna. Paralelamente, coa formación deste obradoiro tamén se pretende conseguir a formación dunha big band.

Este obradoiro conta cun plan de estudos que terá unha duración de nove meses repartidos nunha clase á semana de dúas horas de duración na que o alumnado abordará diferentes aspectos musicais. A primeira dedicarase á parte teórica onde se traballarán fundamentos harmónicos, rítmicos, melódicos, técnicos e analíticos das obras a interpretar. E na segunda hora interpretaranse as obras estudadas na primeira parte da clase en formación de combo.

Este obradoiro permanente non aceptará alumnos de nova formación, só actuará como un complemento para músicos cun certo nivel interpretativo que lles permita afrontar as partes teórica e práctica. En ningún caso se ensinará a tocar instrumentos nin se impartirán clases de iniciación.

 

 

 

Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso

Duración: 9 meses

Prezo: 10€ mes

Horario: Luns de 20:00 a 22:00 hs

Instrumentos: todo tipo, incluída a voz (Será imprescindible saber tocar o instrumento co que se pretende participar.)

Clases:

As clases estarán divididas en dúas partes.

Unha primeira parte de 20:00 a 21:00 teórica, onde se impartirán teoría e coñecementos básicos da música moderna (cifrado, fraseo etc).

Unha segunda parte de 21:00 a 22:00 poñendo en práctica a clase teórica, coa formación de varios combos segundo o número de alumnos convocados.

Crearase unha big band para que o alumnado poida poñer en práctica todos os coñecementos adquiridos durante o curso.