A Fundación Cultural da Estrada impartirá dentro das accións formativas dirixidas a persoas desempregadas para o ano 2019/2020 o certificado de profesionalidade financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social:

 

- IFCT0109 Seguridade informática2019/000941 de 518 horas de duración e de nivel 3, dende setembro ata febreiro de 2021 en horario de 9:00 a 14:00 horas.

 

Dispón de 10 prazas e para acceder a el é necesario estar inscrito no SEPE como demandante de emprego e cumprir os requisitos de acceso segundo o nivel de cualificación profesional do curso.

 

Máis información nas oficinas da Fundación Cultural da Estrada sitas en Avda. Benito Vigo nº 94 baixo ou chamar ao 986570997 de luns a venres en horario de nove a dúas.

 

 

 

 

 

(25/06/2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 postos de persoal laboral na categoría de Técnico/a de Orientación Laboral/Prospección de Empresas, no ámbito do desenvolvemento das accións do “Programa Integrado de Emprego da Fundación Cultural A Estrada 2019-2020”.