O venres 13 de abril ás 20:00 h. no MOME. Poemas de amor, loanza, condena e outros.

O xoves 12 de abril ás 20:00 h no MOME - Charla integrada dentro do programa “Escola de Familia” do Departamento de Prevención de Drogodependencia do Concello da Estrada.